Ekspozita

Sao Paulo, Brazil

 • BRAZIL
 • BRAZIL 1
 • BRAZIL 2
 • BRAZIL 3
 • BRAZIL 4
 • BRAZIL 5
 • BRAZIL 6

Mynih, Gjermani

 • Mynihu
 • Mynih1
 • Mynih2
 • Mynih3
 • Mynih4

Ekspozita Fotovoltaike dhe Ruajtja e Energjisë në Guangzhou

 • Ekspozita Fotovoltaike dhe Ruajtja e Energjisë në Guangzhou
 • Ekspozita fotovoltaike dhe ruajtja e energjisë në Guangzhou2
 • Ekspozita Fotovoltaike dhe Ruajtja e Energjisë në Guangzhou3
 • Ekspozita Fotovoltaike dhe Ruajtja e Energjisë në Guangzhou4
 • Ekspozita Fotovoltaike dhe Ruajtja e Energjisë në Guangzhou5
 • Ekspozita Fotovoltaike dhe Ruajtja e Energjisë në Guangzhou6
 • Ekspozita Fotovoltaike dhe Ruajtja e Energjisë në Guangzhou7

Ekspozita e Shandong Fotovoltaike dhe Magazinimit të Energjisë

 • Ekspozita e Shandong Fotovoltaike dhe Magazinimit të Energjisë
 • Ekspozita e Shandong Fotovoltaike dhe Magazinimit të Energjisë2

Ekspozita e ruajtjes së energjisë fotovoltaike në Shangai

 • Ekspozita e ruajtjes së energjisë fotovoltaike në Shangai1
 • Ekspozita e ruajtjes së energjisë fotovoltaike në Shangai2
 • Ekspozita e ruajtjes së energjisë fotovoltaike në Shangai3
 • Ekspozita e ruajtjes së energjisë fotovoltaike në Shangai4

Tajlandë

 • Tajlandë
 • Tajlandë 1
 • Tajlandë 2
 • Tajlandë 3
 • Tajlandë 4

Panairi i Elektronikës në Hong Kong

 • Panairi i Elektronikës në Hong Kong1
 • Panairi i Elektronikës në Hong Kong2
 • Panairi i Elektronikës në Hong Kong3
 • Panairi i Elektronikës në Hong Kong4
 • Panairi i Elektronikës në Hong Kong5
 • Panairi i Elektronikës në Hong Kong6
 • Panairi i Elektronikës në Hong Kong 7
 • Panairi i Elektronikës në Hong Kong8
 • Panairi i Elektronikës në Hong Kong9
 • Panairi i Elektronikës në Hong Kong10
 • Panairi i Elektronikës në Hong Kong11
 • Panairi i Elektronikës në Hong Kong12

Mumbai, Indi

 • Mumbai
 • Mumbai1
 • Mumbai 2
 • Mumbai3
 • Mumbai4
 • Mumbai5
 • Mumbai6
 • Mumbai 7